انتخابات چهارمین دوره شورای شهر اهواز
امروز : 1393/6/30 04:33:10
تبلیغات
چای لاغری دکتر سینا و سیلنس

بازدید : 165 مرتبه
تاريخ : 01:48:47 - 1392/5/21
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,کاندیدای احتمالی شورای شهر اهواز,بررسی نظرات بازدید کننده ها,

با توجه به عدم هماهنگی در اعضای شورای چهارم شهر اهواز برای انتخاب رئیس شورای شهر بر آن شدیم تا با برگزاری یک نظرسنجی عمومی برای انتخاب رئیس شورای چهارم شهر اهواز به اعضای شورا کمک کنیم. امیدواریم شمابازدیدکنندگان محترم با انتخاب فرد شایسته به حرکت رو به جلو شورای چهارم اهواز یاری رسانید . . .


ادامه مطلب ...


برچسب ها : انتخاب رئیس شورای شهر اهواز توسط مردم,
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,کاندیدای احتمالی شورای شهر اهواز,

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر اهواز می رساند
1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات /03/ که انتخابات چهارمین دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24
شوراي اسلامی شهر اهواز به شرح زیر می باشد:

1 - آقاي داریوش آشناگر فرزند علی یار کد نامزد 1215
2 - آقاي ایمان آقاملاپور مشهور به امام قلی فرزند نقدعلی کد نامزد 1216
3 - خانم مریم ابریشم کار فرزند قنبرعلی کد نامزد 1218
4 - آقاي عباس احمدي مشهور به امیر عباس فرزند علی بابا کد نامزد 1241
5 - آقاي اسماعیل احمدي فر فرزند بابر کد نامزد 1245
6 - آقاي محمد احمدي معین مشهور به محمد احمدي فرزند گل محمد کد نامزد 1246
7 - آقاي فرشاد اخترشمس فرزند سبزوار کد نامزد 1247
8 - آقاي یداله اخلاقی نسب مشهور به اخلاقی فرزند خلیفه کد نامزد 1248
9 - آقاي بیژن ارزانی بیرگانی فرزند محمدرضا کد نامزد 1249
10 - خانم پروین ارزانی بیرگانی فرزند عالی خون کد نامزد 1251
11 - آقاي رضا ارویش فرزند سهراب کد نامزد 1252
12 - آقاي عنایت اله اسفندیاري نژاد فرزند محمد کد نامزد 1254
13 - آقاي حسین اسلامی فرزند مرتضی کد نامزد 1256
14 - آقاي محمد اعلانژاد فرزند عبدالرضا کد نامزد 1258
15 - آقاي یونس افشاري راهدار فرزند علی کد نامزد 1261
16 - آقاي ادریس افشین فرزند حسن کد نامزد 1262
17 - آقاي سروش اکبربروجردي فرزند ناصر کد نامزد 1264
18 - خانم ابتسام الباجی فرزند قاسم کد نامزد 1265
19 - آقاي سیدمهدي البوشوکه مشهور به سیدکاظم فرزند صالح کد نامزد 1269
20 - خانم حنان ال بوشهبازي فرزند حمدان کد نامزد 1271
21 - آقاي مهراب البوکرد مشهور به مهران فرزند غلام کد نامزد 1275
22 - آقاي محمدرضا امانی بنی فرزند حسن کد نامزد 1295
23 - آقاي علیرضا امجد فرزند محمد علی کد نامزد 1296
24 - آقاي هوشنگ امیرخانی دهکردي فرزند محمدمراد کد نامزد 1297
25 - آقاي افشین امیري فرزند رمضان کد نامزد 1298
26 - آقاي سعید امیري بختیاري مشهور به امیر بختیار- بختیاري فرزند جهان محمد کد نامزد 1415
27 - آقاي ناصر امینی نژاد فرزند گودرز کد نامزد 1416
28 - آقاي وحید انصاري فرزند جهانگیر کد نامزد 1417
29 - آقاي منصور اورکی فرزند نورالله کد نامزد 1419
30 - آقاي حسن اویسی مشهور به بهنام فرزند هوشنگ کد نامزد 1421
31 - آقاي فریدون ایل اسکندري فرزند محمد کد نامزد 1425
32 - آقاي پرویز بابادي فرزند فتح اله کد نامزد 1426
33 - آقاي زمان بابادي شوراب فرزند مهدي کد نامزد 1427
34 - آقاي مهدي باجی مشهور به کعبی فرزند مجید کد نامزد 1428
35 - آقاي حمید باران گر فرزند طاهر کد نامزد 1429
36 - آقاي بهروز بارانی بره بی چاست فرزند جعفرقلی کد نامزد 1451
37 - آقاي اسماعیل باصري ارغوانی مشهور به حاج باصري فرزند عسکر کد نامزد 1452
38 - آقاي امان اله باقریان فرزند نوراله کد نامزد 1454
39 - آقاي پژمان بالی پور مشهور به پژمان بابادي فرزند احمد کد نامزد 1457
40 - آقاي احمد باورساد فرزند علی جان کد نامزد 1458
41 - آقاي حسن باوي فرزند اسحاق کد نامزد 1459
42 - آقاي سیامک بختیاري فرزند محمد کد نامزد 1469
43 - آقاي حبیب بدوي فرزند حسین کد نامزد 1474
44 - آقاي احمد براتی فرزند سرافراز کد نامزد 1475
45 - آقاي قدیر براتی فرزند مرتضی کد نامزد 1476
46 - آقاي جاسم بروایه فرزند غلامعلی کد نامزد 1481
47 - آقاي جاسم بطرانی مشهور به ساعدي فرزند عبدالساده کد نامزد 1486
48 - آقاي سیدمهدي بلادي فرزند سید محمد جعفر کد نامزد 1489
49 - آقاي محمد بلوتی وند فرزند حسین کد نامزد 1491
50 - آقاي حسن بلیش میاحی مشهور به حسن میاحی فرزند رمضان کد نامزد 1492
51 - آقاي جابر بنی تمیم فرزند حسن کد نامزد 1495
52 - آقاي امین بویراحمدي فرزند پرویز کد نامزد 1512
53 - آقاي کامبیز بهادري مشهور به کامیار بهادر فرزند علی شیر کد نامزد 1514
54 - آقاي سیدمحمدرضا بهشتی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 1517
55 - آقاي سلطانعلی بهمنی فرزند محمد زکی کد نامزد 1518
56 - آقاي ناجی بیت سیاح فرزند هریجه کد نامزد 1519
57 - خانم مهین پرچمی فرزند نامدار کد نامزد 1524
58 - آقاي علی پروین فرزند سبزعلی کد نامزد 1525
59 - خانم مریم پورحسینی فرزند احمد کد نامزد 1528
60 - خانم هدا تابع فرزند علی اکبر کد نامزد 1541
61 - آقاي امین تاج دانی فرزند حیدر علی کد نامزد 1545
62 - آقاي جمشید تالانک مشهور به تالنگ--شهنی-چهارلنگ فرزند فداله کد نامزد 1546
63 - آقاي سیدمرتضی ترابی فرزند سید محمد کد نامزد 1547
64 - آقاي رحیم تمیمی حلفی مشهور به حاج رحیم تمیمی فرزند عباس کد نامزد 1561
65 - آقاي محمدرضا تیزنوبیک فرزند احمد کد نامزد 1564
66 - آقاي عبدالزهرا تیماس فرزند مطیر کد نامزد 1565
67 - آقاي عباس جابري مشهور به نواصري فرزند جهیر کد نامزد 1568
68 - آقاي رحیم جافري فرزند محمد کد نامزد 1572
69 - آقاي امین جلالی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1579
70 - خانم سیمین دخت جلالی فرزند میرکریم کد نامزد 1581
71 - خانم اکرم جلیلی فرزند حاجت مراد کد نامزد 1582
72 - خانم معصومه چراغ پور فرزند عبداله کد نامزد 1587
73 - خانم صبا چراغی فرزند هوشنگ کد نامزد 1589
74 - آقاي جواد چلداوي فرزند جلیل کد نامزد 1594
75 - آقاي حسین چلداوي فرزند علی کد نامزد 1595
76 - آقاي رحیم چلداوي فرزند چاسب کد نامزد 1596
77 - آقاي رمضان حاتمی فرزند نجف قلی کد نامزد 1612
78 - آقاي فتح اله حاجتی فرزند عبداله کد نامزد 1614
79 - آقاي نیما حاجی پور فرزند عباس کد نامزد 1615
80 - آقاي عباس حاجی زاده فرزند یداله کد نامزد 1617
81 - آقاي محمد حاجی زاده فرزند مهرعلی کد نامزد 1619
82 - آقاي مهرعلی حاجی زاده فرزند گرگعلی کد نامزد 1621
83 - آقاي علی مراد حافظی فرزند شاهمراد کد نامزد 1624
84 - آقاي محمد حامدي فر فرزند عین اله کد نامزد 1626
85 - آقاي علیرضا حبیب زاده فرزند عباسعلی کد نامزد 1627
86 - خانم نجمه حبیبی فرزند درویش کد نامزد 1628
87 - آقاي علی اکبر حبیبی بهروز مشهور به علی حبیبی -حاج علی - بهمئی فرزند رضا کد نامزد 1629
88 - آقاي عبدالامیر حردانی زاده فرزند حمد کد نامزد 1642
89 - آقاي قاسم حریزاوي فرزند یوسف کد نامزد 1645
90 - آقاي حسین حزباوي فرزند کاظم کد نامزد 1647
91 - آقاي بیژن حسن زاده فرزند عبدعلی کد نامزد 1654
92 - آقاي ابراهیم حسین پور فرزند خدا رحم کد نامزد 1656
93 - خانم زینب حسینی فرزند خداداد کد نامزد 1657
94 - آقاي سیدعباس حسینی کیا فرزند سیدمهدي کد نامزد 1659
95 - آقاي سیدعلی حسینی کیا فرزند سید مهدي کد نامزد 1671
96 - آقاي سیدناصر حسینی گهر مشهور به تقی حسینی فرزند سیدحسین کد نامزد 1672
97 - آقاي علی حمادي فرزند حمید کد نامزد 1676
98 - آقاي نبیل حمادي فرزند عبد الزهرا کد نامزد 1678
99 - خانم توران حمید فرزند صبر کد نامزد 1679
100 - آقاي مسعود حمیدي نژاداشکفتی مشهور به حمیدي فرزند عبدالمحمد کد نامزد 1682
101 - آقاي عبدالرسول حیات مقدم فرزند مجید کد نامزد 1684
102 - آقاي حسین حیدري مشهور به امیر حسین حیدري کرد زنگنه فرزند پرویز کد نامزد 1685
103 - آقاي محمد خالدي مشهور به خالد خالدي فرزند طعیمه کد نامزد 1691
104 - آقاي علی خانی مشهور به عبدالخانی-علیخانی فرزند محمد کد نامزد 1694
105 - آقاي محمد خرم فرزند اسماعیل کد نامزد 1698
106 - آقاي عبدالله خسرونیا فرزند جاسم کد نامزد 1714
107 - خانم شیرین خسروي فرزند سهراب کد نامزد 1715
108 - آقاي جانعلی خورشیدي فرزند خونعلی کد نامزد 1716
109 - آقاي محمد دزفولی فرزند بهمن کد نامزد 1719
110 - آقاي مرتضی دشت بزرگ فرزند علی کد نامزد 1721
111 - آقاي غلام حسین دشت بزرگی فرزند اکبر کد نامزد 1724
112 - آقاي مسعود دشت بزرگی فرزند طالب کد نامزد 1725
113 - آقاي احمد دغاغله فرزند محمد کد نامزد 1726
114 - آقاي عبدالعالی دغاغله مشهور به عباس فرزند حسین کد نامزد 1727
115 - آقاي علی دغاغله فرزند حریب کد نامزد 1728
116 - آقاي محمدعلی دل آرام فرزند خیرعلی کد نامزد 1729
117 - آقاي حبیب دلفی فرزند باور کد نامزد 1742
118 - آقاي عبدالرضا دهقان پور مشهور به رضا فرزند محمد حسن کد نامزد 1746
119 - آقاي یحیی دیلمیان مشهور به دیلمی فرزند آسی کد نامزد 1747
120 - آقاي سیداحمد ذهبی فرزند حسین کد نامزد 1748
121 - آقاي محمدرضا راهداري زاده مشهور به رضا راهداري فرزند رمضان کد نامزد 1749
122 - آقاي محمدابراهیم رزاز فرزند مجید کد نامزد 1752
123 - آقاي شهاب رزمی فرزند خیبر کد نامزد 1754
124 - آقاي رضا رضائی فرزند علی کد نامزد 1757
125 - آقاي سیدمحمدجواد رضوي مشهور به سید جواد فرزند عبدالنبی کد نامزد 1758
126 - آقاي قیس رفیعی فرزند عزیز کد نامزد 1759
127 - آقاي مصطفی رمضان احمدي فرزند محمود کد نامزد 1761
128 - آقاي اردشیر روغنی فرزند قاسم کد نامزد 1762
129 - آقاي محمد ریاضی فرزند محمدرضا کد نامزد 1764
130 - آقاي افشین زبیدي فرزند عبد کد نامزد 1765
131 - آقاي مجاهد زبیدي فرزند زاهد کد نامزد 1767
132 - آقاي علی زرگان فرزند ثجیل کد نامزد 1768
133 - آقاي محمدباقر زکوي فرزند حسن کد نامزد 1782
134 - آقاي ابراهیم زلقی فرزند صفر کد نامزد 1784
135 - خانم آذر زمان پور فرزند حسینعلی کد نامزد 1785
136 - آقاي اسکندر زنگنه فرزند علی اکبر کد نامزد 1787
137 - آقاي فرهاد زنگنه فرزند منصور کد نامزد 1789
138 - آقاي کورش زنگنه مشهور به عزیز فرزند نادعلی کد نامزد 1791
139 - آقاي کیامرث زنگنه بندانی مشهور به بندانی فرزند حاجی کد نامزد 1792
140 - آقاي حسین زیدوندي مشهور به زیدوند_زیدونی فرزند علی کد نامزد 1794
141 - خانم امیره ساکی فرزند عباس کد نامزد 1796
142 - خانم سهام ساکی فرزند یوسف کد نامزد 1797
143 - آقاي رضا سالاري فر مشهور به زندانبان رضا سواري-رضا سالاري فرزند عبدالکاظم کد نامزد 1812
144 - آقاي حمید سالمی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1814
145 - آقاي غلامرضا سبزعلی فرزند ناصر کد نامزد 1815
146 - آقاي غلام محمد سبزعلی زاده مشهور به غلام سبز علی فرزند جان محمد کد نامزد 1816
147 - آقاي ظاهر سبهانی فرزند عبدالواحد کد نامزد 1817
148 - آقاي محمدرضا سبهانی فرزند اسمعیل کد نامزد 1819
149 - خانم زهرا سراجان فرزند مرتضی کد نامزد 1824
150 - آقاي قربانعلی سعادت نیا فرزند محمد علی کد نامزد 1827
151 - خانم شهلا سعدونی نژاد فرزند علی محمد کد نامزد 1828
152 - آقاي حکیم سعیدي فرزند مهدي کد نامزد 1829
153 - آقاي حمزه سعیدي فرزند رحیم کد نامزد 1841
154 - آقاي سیدکریم سعیدي فرزند سیدطاهر کد نامزد 1842
155 - آقاي جواد سعیدي پور فرزند غضبان کد نامزد 1845
156 - آقاي ناجی سلامی راد مشهور به سلامات فرزند حمید کد نامزد 1846
157 - آقاي جمشید سلحشور فرزند غیب اله کد نامزد 1847
158 - آقاي مهدي سلمان زاده مشهور به تمیمی فرزند منصور کد نامزد 1848
159 - آقاي مسلم سلیمانی مشهور به محمدپور-شیخ مسلم فرزند مهر علی کد نامزد 1849
160 - آقاي آرش سمیعی اصفهانی فرزند محمد کد نامزد 1852
161 - آقاي قدرت سوادي پور مشهور به غدیر فرزند جابر کد نامزد 1856
162 - آقاي علی سواري فرزند عاشور کد نامزد 1857
163 - آقاي علی سواري فرزند نعیم کد نامزد 1858
164 - آقاي غازي سواري فرزند راضی کد نامزد 1859
165 - آقاي کاظم سواري مشهور به شیخ کاظم -شیخ سواري فرزند لفته کد نامزد 1861
166 - آقاي ناجی سواري فرزند عبدالساده کد نامزد 1864
167 - آقاي عاشور سواري پور فرزند عبدالعزیز کد نامزد 1865
168 - آقاي غلامرضا سودانی مشهور به رضا فرزند یاسین کد نامزد 1867
169 - آقاي محمدکمال سودمند فرزند فریدون کد نامزد 1868
170 - آقاي بهرام سهرابی فرزند ید اله کد نامزد 1869
171 - آقاي محمود سهرابی فرزند یدالله کد نامزد 1871
172 - آقاي رزاق سیاحی مشهور به منشداوي (ابوشفیق) فرزند قاسم کد نامزد 1872
173 - آقاي شهرام سیاحی زاده فرزند اسماعیل کد نامزد 1875
174 - آقاي سیدعلی سیدي فرزند سیدکریم کد نامزد 1876
175 - آقاي سیدحمید سیف السادات فرزند سیدجابر کد نامزد 1878
176 - آقاي محمود شادمان فرزند قدم کد نامزد 1891
177 - آقاي غلامرضا شانه سازان فرزند محمد علی کد نامزد 1892
178 - آقاي کاظم شاوردي مشهور به کاظم فاضلی فرزند عبدالکریم کد نامزد 1895
179 - آقاي شهرام شاهین زاده فرزند حیدر کد نامزد 1896
180 - آقاي فرحان شجراوي مشهور به شجیرات فرزند عبیس کد نامزد 1912
181 - آقاي سیدسعید شرفاء فرزند شلش کد نامزد 1914
182 - آقاي هادي شرفی مشهور به شریفی -عامر هویزه فرزند مختاظ کد نامزد 1915
183 - آقاي محمد امین شریفات مشهور به جاسم شریفات فرزند محمد کد نامزد 1916
184 - آقاي عباس شریفی فرزند محمد کد نامزد 1917
185 - آقاي عبدالرضا شریفی مشهور به سید رضا فرزند مفتن کد نامزد 1918
186 - آقاي مسعود شریفی فرزند عبد کد نامزد 1921
187 - آقاي جعفر شعبان پورخزینه فرزند عبدالحسین کد نامزد 1924
188 - آقاي شهداد شعبانی فرزند عبدحسین کد نامزد 1925
189 - آقاي قاسم شعیبی فرزند رویض کد نامزد 1927
190 - آقاي حسین شهبازي فرزند بهزاد کد نامزد 1941
191 - آقاي علی شیخ فرزند مهمد کد نامزد 1945
192 - آقاي ذبیی اله شیخ زاده تک آبی فرزند فتح الله کد نامزد 1947
193 - آقاي ایمان شیرالی فرزند ایرج کد نامزد 1948
194 - آقاي عمادالدین شیرالی فرزند محمد رضا کد نامزد 1949
195 - آقاي مصطفی شیرالی فرزند علی خون کد نامزد 1951
196 - خانم سحر شیرمحمدي هفشجانی فرزند اصغر کد نامزد 1954
197 - آقاي هوشنگ شیرمردي فرزند فتاح کد نامزد 1956
198 - آقاي عبدالرضا صاکی فرزند حسین کد نامزد 1958
199 - خانم زیبا صالح پور مشهور به کیانی - صالحی فرزند ناصر کد نامزد 1959
200 - آقاي فرید صالحپور فرزند آقا طلا کد نامزد 1961
201 - آقاي احمدرضا صالحی مشهور به احمد فرزند محمد رضا کد نامزد 1962
202 - آقاي امید صباحی خواه فرزند جان محمد کد نامزد 1964
203 - آقاي محمود صدیقی پوراهواز فرزند محمدرضا کد نامزد 1967
204 - آقاي محمد صیاحی فرزند کاظم کد نامزد 1969
205 - آقاي محمدرضا ضیاغم اهواز فرزند عبدالکریم کد نامزد 1972
206 - آقاي خسرو طاهري بابرصاد فرزند رجبعلی کد نامزد 1975
207 - خانم امل طرفی فرزند عبدالعباس کد نامزد 1979
208 - خانم نونا طولابی فرزند عباس کد نامزد 1985
209 - آقاي احسان طهماسبی بیرگانی فرزند حسن کد نامزد 1986
210 - آقاي بهروز طهماسبی زاده فرزند علیداد کد نامزد 1987
211 - آقاي محمد ظاهري عبده وند فرزند یداله کد نامزد 1989
212 - آقاي جاسم ظهیري فرزند عباس کد نامزد 2125
213 - آقاي حسین عابدین پور مشهور به عابدینی فرزند محمد نبی کد نامزد 2127
214 - آقاي علیرضا عباسی فرزند عبدالرضا کد نامزد 2141
215 - آقاي علی عباسی عبیات فرزند جبر کد نامزد 2145
216 - خانم خدیجه عباسی فراموشجانی مشهور به شهناز فرزند نجاتعلی کد نامزد 2146
217 - آقاي جلال عبدالخانی فرزند صالح کد نامزد 2147
218 - آقاي مجید عبدالخانی فرزند رمضان کد نامزد 2149
219 - آقاي هوشمند عبدالهی مشهور به سیامک فرزند احمدقلی کد نامزد 2151
220 - آقاي حسن عبیات فرزند عوده کد نامزد 2156
221 - آقاي ایمان عبیاوي فرزند شنشل کد نامزد 2158
222 - آقاي عبدالله عبیاوي مشهور به عبیات فرزند محمود کد نامزد 2159
223 - آقاي صاحب عبیداوي فرزند عبد الحسین کد نامزد 2161
224 - آقاي طارق عچرش زاده فرزند عبدالامیر کد نامزد 2162
225 - آقاي محمد عدلو فرزند حیدر علی کد نامزد 2164
226 - خانم الهام عدنانی فرزند سید کامل کد نامزد 2165
227 - آقاي حسن عساکره فرزند خنجر کد نامزد 2167
228 - آقاي مهدي عسکري فرزند ابراهیم کد نامزد 2168
229 - آقاي اسماعیل عسکریان فرزند بنات کد نامزد 2169
230 - آقاي سید مجتبی عسگري مشهور به عسکري فرزند سید حسین کد نامزد 2171
231 - آقاي رضا عصاره فرزند عبدالحمید کد نامزد 2172
232 - آقاي پیمان عطائی کچوئی فرزند عبدالرحمن کد نامزد 2174
233 - آقاي فرهاد عطاپور فرزند جهان بخش کد نامزد 2176
234 - آقاي مجید عفراوي فرزند جابر کد نامزد 2178
235 - آقاي ناصر عقیلی مشهور به ساعدي فرزند زامل کد نامزد 2179
236 - آقاي رامی علاسوندمقدم مشهور به رامین الاسوند فرزند امیرخون کد نامزد 2181
237 - آقاي سیدشریف علوي محمدیان فرزند سید فاخر کد نامزد 2182
238 - آقاي سیدمصطفی علوي نیا مشهور به سادات علوي فرزند سیدناجی کد نامزد 2184
239 - آقاي منوچهر علیرضائی مشهور به رضایی فرزند سوار علی کد نامزد 2185
240 - آقاي عبدالحافظ عنبري مشهور به حافظ فرزند علی کد نامزد 2186
241 - آقاي افضل غریبی فرزند داراب کد نامزد 2194
242 - آقاي نامدار غضنفري پور فرزند نگهدار کد نامزد 2414
243 - آقاي بهروز فارسی زاده فرزند حسن کد نامزد 2415
244 - خانم رساله فاضلی فرزند سید فیصل کد نامزد 2416
245 - آقاي سامان فرامرزي مشهور به سامان بابادي فرزند محمد نبی کد نامزد 2425
246 - آقاي نیما فربد فرزند علی حسین کد نامزد 2426
247 - آقاي وحید فرجی فرزند خداداد کد نامزد 2427
248 - آقاي محمد فرزام فرزند محمد حسین کد نامزد 2429
249 - آقاي محمدحسین فرهادزاده شوشتري فرزند حسن کد نامزد 2451
250 - آقاي مهدي فرهادزاده شوشتري فرزند محمد حسین کد نامزد 2452
251 - آقاي علی فرهودي فرزند حسین کد نامزد 2454
252 - آقاي عباس فریسات فرزند برهان کد نامزد 2457
253 - آقاي حسین فیضی فرزند خسرو کد نامزد 2459
254 - آقاي عبدالمجید قبیتی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 2464
255 - خانم نجمه قربانی اورگانی فرزند رمضان کد نامزد 2468
256 - آقاي علی قضائی مانقوطاي فرزند رجب کد نامزد 2469
257 - خانم زهرا قطب الدین فرزند علی کد نامزد 2471
258 - آقاي حامد قمري فرزند حبیب اله کد نامزد 2474
259 - آقاي حمید قنبري فرزند عزیزالله کد نامزد 2476
260 - آقاي علی قنبري فرزند حسن کد نامزد 2478
261 - آقاي عبدالکریم قنواتی فرزند سلطان کد نامزد 2479
262 - آقاي منصور کاظمی فرزند غلامعلی کد نامزد 2484
263 - آقاي مسعود کربلیوند فرزند محمود کد نامزد 2485
264 - آقاي محمدرضا کرم نیا فرزند رحم خدا کد نامزد 2492
265 - آقاي خیراله کریزپور مشهور به کریم فرزند طاهر کد نامزد 2495
266 - آقاي سیدشاهرخ کریمی فرزند سید حسین کد نامزد 2496
267 - آقاي میثم کریمی فرزند سلطان محمد کد نامزد 2497
268 - آقاي میثم کریمی شوشتري مشهور به مهدي فرزند جلیل کد نامزد 2512
269 - خانم ساناز کریمی فرد فرزند حسین کد نامزد 2514
270 - خانم وحیده کعب عمیر فرزند علی کد نامزد 2517
271 - آقاي مسعود کعبی پوزه فرزند حمید کد نامزد 2519
272 - آقاي عبداله کلاه کج فرزند غلامحسین کد نامزد 2521
273 - آقاي جمال کمائی مشهور به کمال فرزند علی کد نامزد 2524
274 - آقاي امین کمالی مشهور به دکتر کمالی فرزند محمد کد نامزد 2526
275 - آقاي ابراهیم کوتی مشهور به خواجه زاده فرزند محمدهادي کد نامزد 2528
276 - خانم مینا کیانی شاهوندي فرزند راه علی کد نامزد 2529
277 - آقاي ایرج کیانی هفت لنگ فرزند اله یار کد نامزد 2542
-278 آقاي احسان کیوان فرزند جلال الدین کد نامزد 2545
279 - آقاي مجید کیوانی فرزند جعفر قلی کد نامزد 2546
280 - آقاي اسداله گلابوند فرزند سیاه کد نامزد 2548
281 - آقاي حمداله گلالی فرزند فتح اله کد نامزد 2549
282 - آقاي احمد لجم اورك شکري فرزند غلامعلی کد نامزد 2564
283 - آقاي اسکندر لطفعلی زاده فرزند جان محمد کد نامزد 2567
284 - آقاي خالد لویمی فرزند بنیان کد نامزد 2571
285 - آقاي صالح لویمی فرزند حمید کد نامزد 2572
286 - آقاي مهدي لویمی فرزند عبدالرحمان کد نامزد 2576
287 - آقاي غلامرضا مجدم فرزند عبدالحسن کد نامزد 2578
288 - آقاي سیدمحمد محققی فرزند سیدمحمدحسن کد نامزد 2579
289 - آقاي قربان محمدحسینی فرد فرزند علی کد نامزد 2581
290 - آقاي میثم محمدزاده فرزند محمد کد نامزد 2582
291 - آقاي شهرام محمدیان فرزند عبدالمحمد کد نامزد 2584
292 - آقاي صالح محمدیان مشهور به سمیر فرزند عبدالمهدي کد نامزد 2585
293 - آقاي بهنام محمدي نرگسی فرزند علی ناز کد نامزد 2586
294 - آقاي حشمت اله محمودي فرزند رحمت الله کد نامزد 2587
295 - خانم شهناز محمودي فرزند ابوالمحمد کد نامزد 2589
296 - آقاي علی محمودي فرزند قربان کد نامزد 2591
297 - آقاي علی مددي فرزند راه خدا کد نامزد 2592
298 - آقاي حبیب اله مرادي فراش فرزند صفرعلی کد نامزد 2594
299 - خانم فاطمه مزرعه فرزند عبدالکریم کد نامزد 2595
300 - آقاي علی مشکورنیا مشهور به حاج رسول فرزند فیاض کد نامزد 2597
301 - آقاي نادر مطوري فرزند عبدالرضا کد نامزد 2598
302 - آقاي حجت مظفري فرزند علی کد نامزد 2612
303 - آقاي عباس معتمدزرگر فرزند مجید کد نامزد 2615
304 - خانم عالیه معلمی فرزند حبیب اله کد نامزد 2616
305 - آقاي صابر مکوندي فرزند علی کد نامزد 2618
306 - خانم اکرم ملک خیاط فرزند علی اکبر کد نامزد 2621
307 - آقاي امراله ممبنی فرزند عبداله کد نامزد 2625
308 - آقاي خسرو ممبنی مشهور به ممبینی فرزند مراد کد نامزد 2627
309 - آقاي هدایت ممبنی مشهور به ممبینی-داور فوتبال فرزند عبداله کد نامزد 2628
310 - آقاي ابراهیم ممبینی فرزند بیژن کد نامزد 2629
311 - آقاي علی نظر ممبینی فرزند انگنا کد نامزد 2641
312 - آقاي جواد منصوري فرزند کاظم کد نامزد 2646
313 - خانم الهه موالی زاده فرزند شبل کد نامزد 2647
314 - آقاي جمال موسوي فرزند خداداد کد نامزد 2648
315 - آقاي سیدحبیب موسوي فرزند سیدنور کد نامزد 2652
316 - آقاي سیدرحیم موسوي فرزند سید ولی کد نامزد 2654
317 - آقاي سیدرزاق موسوي فرزند سیدزغیر کد نامزد 2656
318 - آقاي سیدمجتبی موسوي فرزند سید عباس کد نامزد 2659
319 - آقاي سیدمحمدجواد موسوي فرزند محمد کاظم کد نامزد 2671
320 - آقاي سیدنورالله موسوي مشهور به سید نور فرزند سیدخسرو کد نامزد 2675
321 - خانم سیده رؤیا موسوي فرزند سید قادر کد نامزد 2676
322 - خانم سیده فاطمه موسوي فرزند سیدرسول کد نامزد 2678
323 - خانم سیده لیلا موسویان فرزند سیدسیف اله کد نامزد 2682
324 - آقاي سیدمهران موسوي پور فرزند سیدمندنی کد نامزد 2684
325 - آقاي سیدناصر موسوي نژاد فرزند سید مطر کد نامزد 2686
326 - آقاي غلامرضا موسی قزوینی مشهور به قزوینی فرزند اصغر کد نامزد 2689
327 - خانم ژاله مهدوي سلطانی فرزند سیدهاشم کد نامزد 2691
328 - آقاي ایمان مهدي پور مشهور به منجزي فرزند اکبر کد نامزد 2692
329 - آقاي محمد مهدي پور فرزند خیر علی کد نامزد 2694
330 - آقاي کریم مهردل فرزند عبدالعلی کد نامزد 2695
331 - آقاي هانی میاحی فرزند ناصر کد نامزد 2698
332 - خانم آزیتا مینهاسی مشهور به مینهاس فرزند فاضل حسین کد نامزد 2712
333 - آقاي علیرضا نادري یکتا مشهور به نادري یکتا فرزند صید حسن کد نامزد 2714
334 - آقاي علی ناصري فرزند ناصر کد نامزد 2717
335 - آقاي موسی نجف پورشهنی فرزند چراغعلی کد نامزد 2721
336 - خانم فاطمه نجفی فرزند موسی کد نامزد 2724
337 - آقاي ابراهیم نصیرنیا مشهور به سواري فرزند صالح کد نامزد 2725
338 - آقاي شهرام نظري فرزند علی کد نامزد 2726
339 - آقاي نیما نعمتی فرزند محمدجواد کد نامزد 2728
340 - آقاي محمود نورانی فرزند عبدالخدر کد نامزد 2745
341 - خانم خیریه نیسی فرزند شاکر کد نامزد 2747
342 - آقاي محمود نیسی فرزند حمید کد نامزد 2749
343 - آقاي نواب ورناصري قندعلی مشهور به مهندس ورناصري-ناصري- نواصري فرزند منصور کد نامزد 2754
344 - آقاي مهدي وفاجو فرزند عزیز کد نامزد 2756
345 - آقاي سیدفخرالدین وکیل زاده ابراهیمی فرزند سید عبدالمجید کد نامزد 2757
346 - آقاي حسن ویسی فرزند درچال کد نامزد 2758
347 - آقاي حمیدرضا هلاکوئی فرزند احمد کد نامزد 2782
348 - آقاي وحید هیبت اله پور فرزند حیدرقلی کد نامزد 2784
349 - خانم زهرا یاراحمدي فرزند حسین کد نامزد 2785
350 - آقاي عبداله یزدان خواه فرزند موسی کد نامزد 2787
351 - آقاي مظفر یوسفی فرزند علی حسین کد نامزد 2789

ادامه مطلب ...


برچسب ها : آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر اهواز,
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,کاندیدای احتمالی شورای شهر اهواز,

بر طبق آخرین شنیده ها با بررسی مجدد نامزدهای رد صلاحیت شده افراد زیر نیز احراز صلاحیت شده و به جمع کاندیداهای شورای شهر اهواز پیوستند:

1- سید مهدی    آلبوشوکه
2- مریم    ابریشم کار
3- یداله    اخلاقی نسب
4- رحیم    جافری
5- زینب    حسینی
6- علی    حمادی
7- احمد    دغاغله
8- حبیب    دلفی
9- اردشیر    روغنی
10- جواد    سعیدی پور
11- عاشور    سواری
12- محمد کمال    سودمند
13- سید سعید    شرفاء
14- مصطفی    شیرالی
15- هوشنگ    شیرمردی
16- احمد رضا    صالحی
17- احمد    ضیائی
18- نونا    طولابی زاده
19- محمد    عدلو
20- عبدالکریم    قنواتی
21- علی    کروشاتی
22- رحیم    کعب عمیر
23- الهه    موالی زاده
24- مظفر    یوسفی
به این ترتیب شمار کاندیداهای احراز صلاحیت شده به 267 نفر رسید.


ادامه مطلب ...


برچسب ها : آخرین ,خبرها ,از ,تأیید ,صلاحیت ,نامزدهای ,شورای ,شهر ,اهواز,,
بازدید : 723 مرتبه
تاريخ : 01:50:43 - 1392/3/1
بازدید : 5173 مرتبه
تاريخ : 22:57:13 - 1392/2/29
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,کاندیدای احتمالی شورای شهر اهواز,

با کمک و پیگیری های سرسختانه دوستان عزیزم سید مهدی حسینی ، عبدالرضا زرگر نتاج و خانم احمدپور اسامی تقریبا همه کاندیداهای تأیید صلاحیت شده شورای شهر اهواز حضورتان تقدیم می گردد . . .

1    اسماعیل    احمدی فر
2    محمد    احمدی معین
3    فرشاد    اخترشمس
4    پروین    ارزانی بیرگانی
5    رضا    ارویش
6    عنایت اله    اسفندیاری نژاد
7    حسین    اسلامی
8    محمد    اعلا نژاد
9    یونس    افشاری راهدار
10    ادریس    افشین
11    ابتسام    الباجی
12    مهراب    البوکرد
13    جهانبخش    امانی
14    محمدرضا    امانی بنی
15    علی رضا    امجد
16    هوشنگ    امیرخانی دهکردی
17    افشین    امیری
18    سعید    امیری بختیاری
19    ناصر    امیرنژاد
20    حسن    اویسی
21    فریدون    ایل اسکندری
22    داریوش    آشناگر
23    ایمان    آقاملاپور
24    پروین    بابادی
25    حمید    باران گر
26    اسماعیل    باصری ارغوانی
27    امان اله    باقریان
28    پژمان    بالی پور
29    احمد    باورصاد
30    حسن     باوی
31    حبیب    بدوی
32    قدیر    براتی
33    احمد    براتی
34    جاسم    بروایه
35    جاسم    بطرانی
36    سید مهدی    بلادی
37    محمد    بلوتی وند
38    حسن    بلیش میاحی
39    سید محمدرضا    بهشتی
40    سلطانعلی    بهمنی
41    امین    بویر احمدی
42    ناجی    بیت سیاح
43    فرشاد    پارسا
44    امین    تاج دانی
45    سید مرتضی    ترابی
46    رحیم    تمیمی حلفی
47    محمدرضا    تیزنوبیک
48    عبدالزهرا    تیماس
49    عباس    جابری
50    جلال    جدیدی
51    امین    جلالی
52    رحیم    چلداوی
53    جواد    چلداوی
54    حسین    چلداوی
55    رمضان    حاتمی
56    فتح اله    حاجتی
57    نیما    حاجی پور
58    محمد    حاجی زاده
59    مهرعلی    حاجی زاده
60    محمد    حامدی فر
61    علی رضا    حبیب زاده
62    علی اکبر    حبیبی بهروز
63    قاسم    حریزاوی
64    حسین    حزباوی
65    رضا    حزباوی
66    بیژن    حسن زاده
67    سیدعلی    حسینی کیا
68    سید عباس    حسینی کیا
69    سید ناصر    حسینی گهر
70    توران    حمید
71    مسعود    حمیدی نژاد اشکفتی
72    عبدالرسول    حیات مقدم
73    حسین     حیدری
74    عادل     حیدری
75    عبدالحسین    حیدری
76    محمد    خالدی
77    علی    خانی
78    محمد    خرم
79    جانعلی    خورشیدی
80    غلامحسین    دشت بزرگی
81    عبدالعالی    دغاغله
82    علی    دغاغله
83    محمدعلی    دل آرام
84    عبدالرضا    دهقانپور
85    یحیی    دیلمیان
86    محمدرضا    راهداری زاده
87    محمد ابراهیم    رزاز
88    سید محمد جواد    رضوی
89    مصطفی    رمضان احمدی
90    افشین    زبیدی
91    مجاهد     زبیدی
92    علی    زرگان
93    ابراهیم    زلقی
94    آذر    زمانپور
95    حسین    زیدوندی
96    رضا    سالاری فر
97    حمید    سالمی
98    غلامرضا    سبزعلی
99    غلام محمد    سبزعلی زاده
100    ظاهر    سبهانی
101    محمدرضا    سبهانی
102    احمد    سراج
103    زهرا    سراجان
104    قربانعلی    سعادت نیا
105    شهلا    سعدونی نژاد
106    سیدکریم    سعیدی
107    حکیم    سعیدی
108    ناجی    سلامی راد
109    جمشید    سلحشور
110    مهدی    سلمان زاده
111    آرش    سمیعی اصفهانی
112    بهرام     سهرابی
113    محمود    سهرابی
114    قدرت    سوادی پور
115    علی    سواری
116    ناجی    سواری
117    کاظم    سواری
118    غلامرضا    سودانی
119    محمد    سیاحی
120    رزاق    سیاحی
121    شهرام    سیاحی زاده
122    سیدعلی    سیدی
123    سید حمید    سیف السادات
124    غلامرضا    شانه سازان
125    کاظم    شاهوردی
126    جاسم    شریفات
127    مسعود    شریفی
128    عبدالرضا    شریفی
129    عباس    شریفی
130    جعفر    شعبان پور خزینه
131    قاسم    شعیبی
132    علی    شیخ
133    ذبیی اله    شیخ زاده تکابی
134    عبدالرضا    صاکی
135    زیبا    صالح پور
136    امید    صباحی خواه
137    محسن    صرامی
138    محمدرضا    ضیاغم اهواز
139    نیلی    طائی
140    خسرو    طاهری بابرصاد
141    احسان    طهماسبی بیرگانی
142    بهروز    طهماسبی زاده
143    محمد     ظاهری عبده وند
144    جاسم    ظهیری
145    حسین    عابدین پور
146    علیرضا    عباسی
147    علی    عباسی عبیات
148    خدیجه    عباسی فراموشجانی
149    جلال    عبدالخانی
150    هوشمند    عبدالهی
151    ایمان    عبیاوی
152    صاحب    عبیداوی
153    طارق    عچرش زاده
154    حسن    عساکره
155    اسماعیل    عسکریان
156    رضا    عصاره
157    پیمان    عطائی کچویی
158    فرهاد    عطاپور
159    مجید    عفراوی
160    ناصر    عقیلی
161    رامی    علاسوند مقدم
162    سید شریف    علوی محمدیان
163    سید مصطفی    علوی نیا
164    منوچهر    علیرضایی
165    بهروز    فارسی زاده
166    محمد حسین    فرهاد زاده شوشتری
167    مهدی    فرهاد زاده شوشتری
168    عباس    فریسات
169    عبدالمجید    قبیتی
170    عبداله    قدیری
171    نجمه    قربانی اورگانی
172    علی    قضایی مانقوطای
173    حمید    قنبری
174    علی رضا    کاظمی
175    منصور    کاظمی
176    مسعود    کربلی وند
177    محمدرضا    کرم نیا
178    میثم    کریمی
179    میثم    کریمی شوشتری
180    جمال    کمایی
181    امین    کمالی
182    ابراهیم    کوتی
183    مینا    کیانی شاهوندی
184    ایرج    کیانی هفت لنگ
185    اسداله    گلابوند
186    حمداله    گلالی
187    احمد    لجم اورک شکری
188    اسکندر    لطفعلی زاده
189    صالح    لویمی
190    خالد    لویمی
191    مهدی    لویمی
192    غلامرضا    مجدم
193    سید محمد    محققی
194    شهرام    محمدیان
195    شهناز     محمودی
196    حشمت اله    محمودی
197    علی    محمودی
198    حبیب اله    مرادی فراش
199    فاطمه    مزرعه
200    نادر    مطوری
201    عباس    معتمد زرگر
202    عالیه    معلمی
203    امراله    ممبنی
204    هدایت    ممبنی
205    خسرو    ممبنی
206    علی نظر    ممبینی
207    ابراهیم    ممبینی
208    نرگس    منجزی
209    جواد    منصوری
210    ژاله     مهدوی سلطانی
211    محمد    مهدی پور
212    ایمان    مهدی پور
213    کریم    مهردل
214    محمد علی    مهرعلی پور
215    سید نوراله    موسوی
216    سید فاطمه    موسوی
217    سید حبیب    موسوی
218    جمال    موسوی
219    سجاد    موسوی
220    سید رحیم    موسوی
221    سید مهران    موسوی پور
222    سیدناصر    موسوی نژاد
223    غلامرضا    موسی قزوینی
224    آزیتا    مینهاسی
225    علی    ناصری
226    موسی    نجف پور شهنی
227    ابراهیم    نصیر نیا
228    شهرام    نظری
229    نیما    نعمتی
230    محمود    نورانی
231    عادل     نیسی
232    محمود    نیسی
233    خیریه    نیسی
234    علی    نیلی
235    فرامند    هاشمی زاده
236    حمیدرضا    هلاکویی
237    وحید    هیبت اله پور
238    نواب    ورناصری قندلی
239    مهدی    وفاجو
240    سید فخرالدین    وکیل زاده ابراهیمی
241    حسن    ویسی
242    زهرا    یاراحمدی
243    همایون    یوسفی


ادامه مطلب ...


برچسب ها : اسامی ,نامزدهای ,تأیید ,صلاحیت ,شده ,شورای ,شهر ,اهواز,
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,بررسی نظرات بازدید کننده ها,

یکی از بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ در قسمت نظرات مطلب قبلی ، نوشته های بنده را بشکلی توهین آمیز به دوست و برادر عزیزم سید ابوالحسن موسوی فرزند ارشد سید شکرخدا نسبت داده اند که خیلی دلخور شدم و مجبور شدم این مطلب رو بنویسم. یعنی نتونستم که ساکت بمونم.

قسمت نظرات وبلاگ برای اینه که شما اگر نظری راجع به مطلب دارید انتقادی به مطلب دارید بفرمایید تا راجع به آن بحث و تبادل نظر کنیم. اصلا شاید یک حرفی من به غلط بزنم که با راهنمایی شما بازدید کنندگان عزیز متوجه اشتباهم بشوم و آن را اصلاح کنم.

چرا به جای پذیرش حرف احتمالا به حق ادبیات توهین به دیگران و به بیراهه رفتن رو پیش می گیرید.

کدامیک از نوشته هایی که بنده در وبلاگم آوردم حرف عامه مردم نیست؟

کدامیک از مطالب دغدغه ی خود شما ها نیست؟

کدامیک از حرفهایی که زدم مشکلات ریشه ای و کلان شهر و استان و کشورمان نیست؟

آیا باعث عقب ماندگی شهر و استانمان همین مسائلی نیست که بنده به آن پرداختم؟

آیا اگر بد اخلاقی های سیاسی ، به هم پریدن ها ،  تهمت ها و توهین های به ناحق و خیلی مسائل حاشیه ای دیگر را کنار بگذاریم به همان جامعه آرمانی مان ، حداقل در بعد سیاسی نخواهیم رسید؟

براتون آرزوی موفقیت دارم و از دوست عزیز و معصومم سید ابوالحسن ، رسما عذر خواهی می کنم.ادامه مطلب ...


برچسب ها : چرا برخی دوستان بجای پذیرش حق دیگران را متهم می کنند؟,
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,کاندیدای احتمالی شورای شهر اهواز,

تا کنون اسامی تعدادی از افراد شاخص که بر اساس شنیده ها صلاحیتشان تأیید نشده به شرح ذیلند:

علیمراد حافظی ، هوشنگ شیرمردی ، جمشید تالانک ، مریم ابریشم کار ، سید مهدی آلبوشوکه ، داریوش آرمات ، داریوش ابوالفتح نژاد ، محمد کمال سودمند ، آرش زنگنه ، الهه موالی زاده ، سید ناصر موسوی ، کیامرث حاجی زاده ، سید هدایت موسوی ، علی حمادی ، اردشیر روغنی .

این روزها برخی از کاندیداهای ثبت نامی در شورای شهر اهواز قلوبشان به تالاپ و تلوپ افتاده و استرس سر تا پایشان را گرفته که نکند روز صدور اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده نامشان در بین تأیید شده ها نباشد.

باید به عرض این عزیزان برسانم که بر طبق آخرین اخبار رسیده حدود 80تا 90نفر از کاندیداهای ثبت نامی شورای شهر اهواز رد صلاحیت شده اند . امیدوارم این آمار صحت داشته باشد و عزیزان و برادران خوبمان در دستگاههای امنیتی کشور از همین حالا گربه را درب حجله بکشند و نگذارند پای اشخاصی که احتمالا ریگی به کفش دارند به شورا باز شود که اگر این چنین شود دودش مستقیما به چشم مردم بی نوا خواهد رفت.

درضمن دلیلی ندارد شخصی را که فساد اخلاقی دارد ، یا فساد مالی دارد ، یا فساد اعتقادی دارد ، یا توان کار در شورا را ندارد تأیید کرد! باید اجازه به این افراد نداد که وارد عرصه رقابت شوند چون تنها همین ها هستند که هنگام رقابت های انتخاباتی اخلاق را زیر پا گذاشته و به طرق مختلف با سوء استفاده از احساسات و عواطف مردم اقدام به جمع آوری رأی های ناسالم و ورود به ناحق به شورای شهر اهواز می کنند که نتیجه اش همانی می شود که در شورا و شوراهای قبل دیدیم.

در هر حال بنده که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم . شما چطور . . .


ادامه مطلب ...


برچسب ها : آخرین خبرها ,از ,تأیید صلاحیت,کاندیداهای ,شورای شهر اهواز,
بازدید : 712 مرتبه
تاريخ : 02:08:56 - 1392/2/14
بازدید : 1050 مرتبه
تاريخ : 22:28:53 - 1392/2/12
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,

چرا آقای مهندس محمد جعفر فلسفی ، پیر راه نیافته به مجلس در انتخابات اهواز کاندید نمی شود و بر خلاف وجود شایعاتی مبنی بر حضورش در انتخابات شورای شهر اهواز ، این بار آخری هم کاندید نشد؟

سئوال جالبی است که یکی از دوستان پرسید و حتما در ذهن خیلی ها هم می آید و شاید پاسخش بی جواب مانده باشد.

در این مقال سعی دارم به اختصار پاسخی به این سئوال کلیدی و جالب بدهم .

دوره های قبل ایشان اصلا به شورا حتی فکر هم نمی کرد به این دلیل که رویای مجلس نشینی را در سر می پروراند ، اما به نظر می رسید اینبار دیگر با این وضعیتی که برایش پیش آمده برای همیشه با مجلس خداحافظی و قدم در میدان انتخابات شورای شهر بگذارد اما نگذاشت . 

این که فلسفی عزیز برای شورای شهر اهواز کاندید نشد می تواند دو دلیل کلان داشته باشد.

اول اینکه ایشان شأنشان را بالاتر از شورای شهر بدانند و خدمت در شورای شهر اهواز و کمک به بهبود اوضاع شهری اهواز را کسر شأن و افت شخصیت بدانند و به این دلیل است که از کرسی کاندیداتوری مجلس پایین نمی آید و همیشه یک پای ثابت انتخابات مجلس در اهواز است .

دوم ، شاید می داند اگر برای شورای شهر اهواز هم کاندیدا شود ممکن است باز هم رأی نیاورد که در این صورت برای همیشه باید از صحنه رقابت مجلس هم خارج شود !

شاید بپرسید چطور می شود فلسفی برای شورای شهر جزء 21 نفر نباشد؟!؟!؟!؟

بله می شود . با یک ، دو دو تا چهار تای ساده می توان فهمید که فلسفی در شورای شهر اهواز هم بختی برای پیروزی ندارد .

دقت کنید تا جوابش را در یابید.

در آخرین انتخابات مجلس نهم اهواز از بین 49 کاندیدا فلسفی پنجم شد . در انتخابات شورای شهر حدود 450 کاندیدا داریم و با یک معادله ی ساده ی تناسب ، خوشبینانه ، آقای فلسفی حدودا  چهل و پنجم می شود و این می تواند اتفاق بیفتد و قطعا هم می افتد علتش هم بسیار ساده است . تعدد کاندیداها. تقریبا هر خانواده بزرگ در اهواز بیش از یک کاندیدا در این عرصه دارد و سقف رأی ها بسیار پایین می آید .

پس ایشان با علم به این موضوع یقینا ریسک نمی کند.

ضمنا با توجه به تخریب های بی حد و حصر ایشان از مسئولین استان و خصوصا نمایندگان عزیز مجلس در ماههای اخیر و بعد از انتخابات مجلس پر واضح است که برنامه دارد دور بعد نیز در انتخابات مجلس شرکت کند . رویکرد ایشان دقیقا مثل احمدی نژاد است . تخریب حریف و پیروزی . اما تفاوت ایشان با رئیس جمهور در این است که محمد جعفر فلسفی به ناحق تخریب می کند و احمدی نژاد به حق.

اطمینان دارم دور بعدی انتخابات مجلس هم ایشان یکی از کاندیداها است و باز هم ناکام خواهد ماند .


ادامه مطلب ...


برچسب ها : مهندس فلسفی ,شورای شهر اهواز ,هم رأی نمی آورد,
بازدید : 1039 مرتبه
تاريخ : 01:53:51 - 1392/2/11
موضوعات : بررسی کاندیداهای شورای شهر اهواز,آخرین اخبار انتخابات شورای شهر اهواز,کاندیدای احتمالی شورای شهر اهواز,

ده دوازده روزی است که از ثبت نام کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای شهر اهواز می گذرد و بجز تعداد معدودی از کاندیداها ، بقیه ساکتند و آرام و بی سر و صدا.

از یکی از کاندیداها که بیست و پنج شش سال بیشتر نداشت سئوال کردم : چرا برای شورای شهر کاندید شدی ؟ گفت همینطوری ، خودمان را محکی بزنیم. گفتم رأی می آوری ؟ گفت جزء ده نفر اول هستم. گفتم کف رأی چقدر آماده داری گفت اوووووووووووووو. زیاد . گفتم چند تا ؟ گفت نمی دانم. گفتم چقدر می خواهی خرج کنی ؟ گفت آه در بساط ندارم.

ایام ثبت نام که به درب فرمانداری رفته بودم اکثریت افرادی که برای ثبت نام مراجعه می کردند از سه دسته خارج نبودند ، یا اشخاصی بودند کاملا شناخته شده و فعال انتخاباتی مثل شیخ سعادت نیا ، ابریشم کار ، چلداوی ، آلبوشوکه ، سبزعلی ، علاسوند ، حیدری ، زنگنه و . . . یا افرادی بودند که همه دربهای پیشرفت مدیریتی را به ناحق بر رویشان بسته بودند و قصد داشتند از این راه به حقشان برسند مانند باورصاد ، حافظی ، آرش زنگنه ، شیرمردی ، خورشیدی و . . . و یا عزیزانی بودند که توهم زده بودتشان و فکر می کردند راه صد ساله را می شود یک شبه رفت که البته شاید هم بروند مانند احمدی فر ، اسفندیاری ، عبدالهی ، سودمند ، براتی ، حاجی زاده ، سواری ، احمدی ، اخترشمس و . . .

همه جور آدم آمده بودند دختر خانم های فوکولی ، آقا پسرهای فشن ، حزب اللهی ، ضد رژیم ، روحانی ، پیرمرد و پیرزن ، عرب و بختیاری ، شوشتری و دزفولی و . . . همه و همه آمده بودند تا به مردم و شهرشان و مملکتشان خدمت کنند (اندر گونی های سه خطی) البته انشاالله که اینطور است.

آن روزها هر چه گشتم شخصی را پیدا کنم عاشق خدمت به مردم و شهر و دارنده ید طولا در مدیریت شهری و اراده قوی برای تصمیم گیری های فرا قومی ، فرا جناحی ، فرا حزبی و فرا . . . نیافتم.

البته شاید من آقایان را خوب نمی شناسم.

در ظاهر قضیه با وجود حدود پانصد کاندیدا می بایست تب و تاب انتخابات برای لحظه ای فرو ننشیند ! اما چیست عامل این همه سرد و سوری بازار انتخابات شورای شهر؟

به نظر بنده و البته بسیاری صاحب نظران چند علت میتواند داشته باشد که به اختصار تقدیم می گردد...

اول: و مهمترین دلیل فکر می کنم این است. تعدادی از آقایان ریگ یا ریگهایی در کفش دارند که هراس دارند دستگاههای نظارتی آن ریگها را یافته باشند و  تأیید صلاحیتشان نکنند و برای این فعلا آرام هستند و هیچ نمی گویند. (به قول حضرات بختیاری اژگوپ کرده اند)

دوم: عزیزانی هستند که خود را راه یافته به شورا می دانند و رأیشان را آماده و در صندوق ریخته از پیش ، که خوب با این اوصاف دیگر نیازی به تلاش و فعالیت بی خودی ندارند . . . حالا این هم بگو چهار تا رأی کمتر . والا !

سوم: و مظلومترین قشر آنانی اند که آه در بساط ندارند و فقط به هر که می رسند شماره موبایلش را می گیرند بلکه با یک شارژ دو یا پنج هزار تومانی ایرانسل بتوانند تعدادی پیامک بفرستند و دل مردم را به دست آورند . . . که فکر نمی کنم کسی به پیامک دیگر اهمیت بدهد.

چهارم: و خطرناک ترین دسته که با هوش ترین ها و موفق ترین ها هستند آنهایی اند که تمام توانشان را گذاشته اند برای چند روز آخر و می دانند همه معادله ها همان روزهای آخر چیده می شوند و البته اینان ریسک پذیرانند بعضی ها شان موفق می شوند و بعضی نیز می روند به کوری . . .

در  هر حال امیدوارم مردم عزیز شهرمان اهواز هوشمندانه و با بصیرت پای صندوق بروند و افرادی را برگزینند که دردی را از دردهایشان دوا کند نه اینکه مانند ادوار گذشته دردی را که دوا نمی کنند هیچ ، زخمهای عمیقی را نیز بر پیکره ی شهر مظلوممان اهواز بنشانند . . .

سعی می کنیم در ایام نزدیک به انتخابات شایسته تر ها را به کمک شما بازدیدکنندگان عزیز و بزرگان با بصیرت و هوشیار شناسایی و به شما معرفی کنیم.

منتظر لیست نهایی ما باشید . . .


ادامه مطلب ...


برچسب ها : چرا ,تنور ,انتخابات ,شورای ,شهر ,اهواز ,سرد ,است,


صفحه 1 از 2  1 2


.: Weblog Themes By Blog Skin :.
نرخ سکّه و طلاوب سایت شهاب حسینیبرنامه نویسی حرفه ای PHPدروس تخصصی فوق لیسانس مهندسی نرم افزاردنیای مد و لباسپکیج تصفیه فاضلاب

چربی گیر چربگیر چربی گیر فایبرگلاس نصب و راه اندازی انواع چربی گیر آشپزخانه چربی گیر رستورانچربی گیر